Жена без ЕГН ражда 5 деца на името на сестра си

Жена без ЕГН ражда 5 деца на името на сестра си

Най-невероятното в житейската история на несъществуващата до сега жена е, че е родила 5 деца.