На път е още едно кралско бебе

На път е още едно кралско бебе

Още едно кралско бебе се задава на хоризонта.