Женените двойки са по-добри родители

Женените двойки са по-добри родители

Всяка трета жена вярва, че женените двойки са по-добри родители...