Околната среда влияе върху пола на бебето

Околната среда влияе върху пола на бебето

В зависимост от околната среда полът на нероденото дете може да варира...