Психичното развитие на детето от раждането до 1 година

Психичeското развитие на детето от раждането до 1 година

С появата на детето в живота ни ние – родителите, спешно се „преквалифицираме” и без значение какво сме работили до момента, започваме в определени ситуации да бъдем и психолози, и педагози