Запознанство на детето с... гърнето

Запознанство на детето с... гърнето

За нас, възрастните, няма нищо по-естествено от спазването на хигиенните навици, но при децата не е така. За тях всяка нова дейност си е цяло откритие. Понякога минава доста време от желанието на мама да научи малкото да използва гърнето до реализирането на този навик. Просто е нужно търпение, обич, нагласа.