80% от жените все още вършат повечето домакинска работа

80% от жените все още вършат повечето домакинска работа

Идеята за равенството между половете не важи в къщата, където според последните изследвания...