Ако си бременна и имаш малко дете...

Ако си бременна и имаш малко дете...

Нека ти подскажем как да се справиш с ежедневните грижи за малчо с по-голяма лекота, имайки предвид състоянието ти. Прекрасно е, че вече си мама и ти предстои съкровищата да се удвоят :). От твоите грижи се нуждаят и двете същества – както бебето в теб, така и „голямото“ дете, което всъщност е достатъчно малко