Ако отдавна сте си планирали час при зъболекаря, то подходящият момент да предприемете необходимото лечение или просто само да проверите състоянието на зъбите си, е тъкмо сега, във фазата на планиране на бременността. Ако Ви предстоят комплексни зъболекарски намеси, то по-добре да ги направите сега, преди да заченете наследника си. Рентгеновите снимки (с оловна престилка) и упойваща инжекция по време на бременността не са съвсем забранени, но се препоръчва да се предприемат само при спешен случай. Безусловно е в сила следното: Със съответното зъболекарско обслужване по време на бременността, детето няма да Ви коства „окапване на косата и падане на зъбите“, както е било в миналото.

Предполагаемата връзка между пломбата с амалгама (натоварване с живак) и неплодовитостта е опровергана във все повече научни изследвания. Няма причина да избягвате пломбите с амалгама преди планираната бременност. Евентуално вредно въздействие върху нероденото дете все още не е доказано.

http://www.myfelicitas.com/parent/iskam-bebe-zhelanieto-za-dete/da-se-podgotvim-za-bremennostta-iskam-bebe/vreme-e-za-poseshtenie-pri-zabolekarya