1.

Децата индиго изискват повече внимание. Те чувстват че живота е прекалено ценен, за да се "прахоса напразно". Те искат живота да е изпълнен със значими събития и често форсират ситуацията, за да видят резултата от своите постъпки и очаквания. Родителите попадат в капан, правейки всичко за детето, вместо да "проиграят" ситуацията заедно.


2.

Децата индиго могат да бъдат емоционално неуравновесени със своите връстници, които не ги разбират. Те не могат да си представят как други могат да действат от угодни за тях позиции, но не и от позицията на любовта. Те са много жизнерадостни. Те са способни да помогнат на нуждаещите се деца, макар и често да се отхвърля помощта им. В ранно детство може да имат различни трудности, опитвайки се да си намерят място сред другите деца.


3.

На деца индиго често се поставя диагнозата ADD или ADHD. В повечето случаи такава диагноза е в следствие на генетична наследственост или медикаментозно лечение. Но понякога се правят грешни диагнози, в следствие на неразбирането на истинското състояние на детето. Тези деца индиго, "наградени" с етикет ADD не могат линейно (тривиално) да мислят. Но това не е недостатък. Ключът към взаимното разбирателство с такива деца е да се създаде творчески диалог и да им се позволи активно да действат и да се изразяват. Лепенето с етикет "синдром ADD или ADHD" може да донесе много по-голяма вреда на детската индивидуалност, отколкото самите симптоми. Това може да накара човек да отрече своите вътрешни достойнства и да придобие комплекс за малоценност. Затова, преди да се постави такава диагноза и да се започне лечение е нужно щателно да се изследват всички симптоми.