PENTAXIM ПЕНТАКСИМ АДСОРБИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ (БЕЗКЛЕТЪЧНА КОМПОНЕНТНА), ПОЛИОМИЕЛИТ (ИНАКТИВИРАНА) И HAEMOPHILUS ТИ

Моля, прочетете цялата листовка внимателно преди ваксинацията на детето. Запазете листовката докато детето Ви завърши цялата ваксинационна схема, може да се наложи да я прочетете отново. Трябва внимателно да следвате указанията на Вашия лекар или медицинска сестра. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте лекар или медицинска сестра. Тази ваксина е предписана лично за Вашето дете. Не я давайте на никой друг.

СЪСТАВ

Активните съставки са както следва:

Дифтериен токсоид > 30IU Тетаничен токсоид s40 Ш Антигени на Bordetella pertussis: Пертусис токсоид 25 μg Филаментозен хемаглутинин 25 μg Инактивиран полиомиелитен вирус тип 1 40 DU ** Инактивиран полиомиелитен вирус тип 2 8 DU *t Инактивиран полиомиелитен вирус тип 3 32 DU ** Полизахарид (полирибозилрибитолфосфат) на. Haemophilus influenzae тип b 10 μg, ковалентно свързан с 24 μg тетаничен токсоид за една доза (0,5 ml) след смесване *DU: единици D-антиген * или еквивалентно антигенно количество, определено чрез подходящ имунохимичен метод.

Другите съставки сазахароза (42,5 mg), трометамол (0,6 mg), алуминиев: (0,3 mg), среда 199 Ханкс без фенолово червено (сложна смес от амин< неорганични соли, витамини и други съставки - 0,05 ml), формалдехид (I феноксиетанол (2,5 |jl), оцетна киселина и/или натриев хидроксид (до рН: 6,8-7,3) и вода за инжекции (до обем 0,5 ml).

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Saiiofi Pasteur S.A. 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON - Франция

1. КАКВО Е ПЕНТАКСИМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПЕНТАКСИМ се състои от прах във флакон (1 доза) и суспенсия в предварително напълнена спринцовка (0,5 ml) за инжекционна суспенсия в кутия по 1 бр. ПЕНТАКСИМ се прилага за предпазване на деца от дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (детски паралич) и от инвазивни инфекции, причинявани от тип b на бактерията Haemophilus influenzae (менингит, инфекция на кръвта и др.) при деца от 2-месечна възраст нагоре. Ваксината не предпазва от инфекциозни болести, причинявани от други типове Haemophilus influenzae, нито от менингит с друг произход.

2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПЕНТАКСИМ

Не прилагайте ПЕНТАКСИМ ако:

- детето е претърпяло мозъчно увреждане (енцефалопатия в първите седем дни) вследствие от предишна доза цялоклетъчна или безклетъчна ваксина срещу коклюш

- детето страда от прогресираща енцефалопатия с или без гърчове (неврологична болест).

- детето е проявило силна реакция след предишна ваксинация срещу коклюш:

- Температура 40 °С или по-висока, наблюдавана до 48 часа след инжектирането на ваксината, без установена друга причина. Колапс или шоково състояние (епизоди на понижено кръвно налягане/хипореактивност), наблюдавани до 48 часа след инжектирането на ваксината.

- детето е проявило алергична реакция след предишна дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит или ин Haemophilus influenzae тип b.

- Непрекъснат неутешим плач в продължение на 3 или повече часа, започнал до 48 часа след инжектирането на ваксината.

- Гърчове с или без температура, проявили се до 3 дни след инжектиране на ваксината.- детето е алергично към някоя от активните съставки или другите вещества в състава на продукта или към неомицин, стрептомицин или полимиксин В.

Необходимо е особено внимание с ПЕНТАКСИМ:

- Да не се инжектира в кръвоносен съд, (иглата не трябва да прониква в кръвоносен съд) нито интрадермално.

- ако детето има тромбоцитопения или проблеми с кръвосъсирването, тъй като при такива лица може да последва кървене при интрамускулното инжектиране

- ваксинацията трябва да се отложи, ако детето е с повишена температура или остро заболяване, и особено при инфекциозно заболяване или прогресиращо хронично заболяване.

-ако детето е имало гърчове при висока температура, несвързани с предишна ваксинация, е особено важно да се следи редовно температурата в продължение на 48 часа след ваксинацията и през това време да му се дават лекарства, понижаващи температурата, според препоръката на лекаря.

- детето е получило отоци (или подуване) на долните крайници, след инжектиране на ваксина, съдържаща съставка от Haemophilus influenzae тип b - в такъв случай имунизациите с ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит и с ваксина срещу Haemophilus influenzae тип b трябва да бъдат извършени поотделно като отделните ваксини се прилагат в различни дни и на различни инжекционни места.

- ако детето е на имуносупресивно лечение или страда от имунна недостатъчност, това може да причини намали ефекта от ваксината. При деца на имуносупресивно лечение е за предпочитане да се изчака края на лечението преди да бъде приложена ваксината, както за всички инжекционни ваксини се препоръчва винаги да има готовност за подходяща медицинска намеса и лечение в случай на възможна внезапна анафилактична реакция след приложението на ваксината. Поради това ваксинираното лице трябва да остане под лекарско наблюдение 30 минути след прилагане на ваксината.

Помощни вещества с известен ефект:

Фармалдехид Използване на други ваксини:

Тази ваксината може да се прилага по едно и също време с с ваксините RQE или HB-VAX DNA Ако детето Ви трябва да се ваксинира по едно и също време с ПЕНТАКСИМ и друга ваксина, различна от тези споменати по-горе, обърнете се към Вашия лекар за повече информация. Информирайте лекаря, ако детето приема или е приемало друг лекарствен продукт, включително лекарствени продукти, които се продават без рецепта.

3. КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ПЕНТАКСИМ?

Дозировка:

Общата препоръчвана схема включва първична ваксинация, състояща се от три инжекции с едномесечни или двумесечни интервали помежду им, започваща от двумесечна възраст, последвани от реимунизация с една доза по време на втората година от живота.

Начин на прилагане:

По време на съхранението суспенсията в спринцовката може да е образувала утайка. Това е нормално. Спринцовката трябва да се разклати до получаване на хомогенна мътна белезникава суспенсия. Ваксината трябва да бъде приготвена за прилагане като се инжектира суспенсията от спринцовката (комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит) във флакона с прах (конюгатна ваксина срещу Haemophilus influenzae тип b) и разклащане до пълно разтваряне на праха. При това разтваряне нормално се получава мътна белезникава суспенсия. Ваксината трябва да се прилага веднага след разтварянето. При отклонение във външния вид ваксината трябва да се изхвърли. Да се прилага интрамускулно. Препоръчваното място на инжектиране е предно-странично в средната третина на бедрото. ПЕНТАКСИМ не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с други ваксини или с други лекарства за парентерално приложение. В случай на пропускане на доза ПЕНТАКСИМ Моля информирайте Вашия лекар.

4. КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ?

Като всички лекарствени продукти е възможно ПЕНТАКСИМ да предизвика нежелани реакции. Местните реакции като болка, еритема (зачервяване), втвърдяване могат да се получат на мястото на инжектиране в рамките на 48 часа след прилагането. Общи реакции: температура, раздразнителност, сънливост, нарушения на съня, разстройства в храненето, диария, повръщане, неутешим и продължителен плач. По- рядко случаи на уртикария, кожни обриви, гърчове с или без висока температура са наблюдавани в рамките на 48 часа след прилагането. Съобщавано е за хипотонус или хипотонично-хипореактивни епизоди (колапс или състояние, подобно на шок). Има съобщения за едематозни реакции (подуване) на долните крайници след инжектиране на ваксина, съдържаща съставка or Haemophilus influenzae тип b. Тези реакции понякога са придружени от температура, болка и плач с посиняване или почервеняване и отзвучават спонтанно и без усложнения. Ако наблюдавате нежелани реакции, неспоменати в тази листовка, информирайте Вашия лекар.

Как да съхраняваме ПЕНТАКСИМ?

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура от 2°С до 8°С (в хладилник).

Да не се замразява. Не употребявайте ПЕНТАКСИМ, ако забележите необичаен цвят или наличие на чужди частици.

Не използвайте след датата на изтичане срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Цена: 61.10 лв.
Повече информация и въпроси
на телефони: 042 655 100, 0893 376 735. Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
framar.bg