Високи осигуровки, високи обезщетения.

315 дни, в които държавата плаща обезщетение от 90% от осигурителния доход. Колкото по-високи осигуровки, толкова повече пари.

Това гарантира 9 месеца отглеждане на спокойствие на детето, без големи финансови притеснения. Важното е да се знае, че тези условия важат, ако сте плащали добри осигуровки поне 6 месеца преди датата на раждането.

Обезщетенията се изплащат от НОИ по лична сметка на майката, а не както беше до миналата година от работодателя. Всички документи се подават от счетоводителя на вашия работодател.

1

Издаване на болничен за бременност и раждане.

Издава ви го гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди определения термин за раждане. Може да го направи срещу амбулаторна книжка, която трябва да имате. Ако нямате, личният лекар ще ви издаде такава. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се изплащат обезщетенията. Всички документи */болничният и декларация за откритата банкова светка/ се подават при счетоводителя на фирмата, в която работите, а той ги подава в НОИ. До един месец трябва да получите първата си месечна сума.

2

След като родите, болничното заведение издава болничен лист с датата на раждане, който отново се предоставя на работодателя и той подава в НОИ.

3

След 42 дни от раждането педиатърът на детето издава отново болничен, който трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане. Отново счетоводството на работодателя трябва да подаде докумените в НОИ. След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба при работодателя за 315 календарни дни отпуска, които той няма право да откаже. С тази молба, попълвате и молба декларация за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 дни отпуска до НОИ, прикрепяте копие от акта за раждане на детето и работодателят отново ги подава в НОИ.

4

След края на 315-дни имате право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето. Майчинството ви /обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст/ е една месечна минимална работна заплата /180лв./. Документите са отново молба до работодателя, молба до НОИ и копие от акта за раждане на детето. Ако желаете да започнете работа, получавате 50% от майчниството си. Можете да го прехвърлите и на близък човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.

Не забравяйте, че ви се полагат и 200лв. Еднократна помощ за раждане на дете. Трябва да имате акт да раждане от общината, в която е адресната регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно положение. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Попълва се молба, прилагат се копия от личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се дава акта за раждане на детето. Тази помощ може да потърсите до 3 години от раждането на детето.

Всички формуляри, декларации и приложения, можете да изтеглите от уеб сайта на НОИ www.noi.bg