Един проект на фондация "Децата на бъдещето".

Осъществява се с подкрепата на Дирекция Младежки дейности и спорт към Община Варна.

Различия, потребности, предизвикателства..

http://novoto-dete.org/wp-content/uploads/2009/10/novoto_dete.pdf