Седнала в градина
под дърво Калина,
румена девойка
чудна песнопойка,

Седнала, запяла,
люлка залюляла:
Нани, братче, на-ни,
Сънчо пак те кани,

Сънчо ще ти прати
кончета крилати,
с свилена юздица,
в пъстра колесница

Гост да му отидеш,
чудо да си видиш:
цял палат джуджета
с гугли и звънчета.

Седнала в градина
под дърво Калина,
румена девойка
чудна песнопойка,

седнала, запяла,
люлка залюляла:
Нани, златно, нани,
мама го нахрани,

Кака го люлее,
птичка песен пее.
Да мълчите всички,
буболечки, птички,

бебето сънува
и през сън ви чува,
и от ваште песни
може да се стресне.